תפקידו של רואה חשבון בניהול חברה בע"מ

מה בעמוד?

בשונה מעוסק פטור או עוסק מורשה, חברה בע"מ מתפקדת כישות משפטית הפועלת בנפרד מבעלי העסק (בין אם מדובר בבעלים יחידים או במספר שותפים). גם עוסק מורשה המבצע את המעבר אל חברה בע"מ, הופך מבעליה של החברה לאדם המחזיק במניות בה.

הבדל נוסף הניכר בין עוסק פטור ומורשה לחברה בע"מ, בא לידי ביטוי במורכבות הניהול החשבונאי שלה, ותפקידו של רואה החשבון המנהל את ענייניה הפיננסיים, מצריך ניסיון רב, יכולת ירידה לפרטים ואצבע על הדופק כך שתשקף נכונה את תמונת המצב אל מקבלי ההחלטות.

במאמר הבא שלפנכם נפרט את עיקרי תפקידם של רואי חשבון המתמחים בניהול פיננסי וחשבונאי לחברות בע"מ.

הנהלת חשבונות דו-צידית

יש לציין כי משרדי ראיית חשבון מעניקים שירות כולל המקיף גם את נושא הנהלת החשבונות.

זהו גם אחד מן ההבדלים הניכרים בין תיק עוסק פטור או עוסק מורשה אשר אינם נדרשים להנהלת חשבונות כפולה, ובאפשרותם לנהל את חשבונותיהם במתכונת הרגילה של הנהלת חשבונות חד-צידית.

הנהלת החשבונות הכפולה הינה חובה על חברות בע"מ, והיא מוכרחה להיעשות על-ידי אנשי מקצוע מיומנים. מטרתה לבחון ברישום כפול את כל הפעולות והצעדים הפיננסיים שהתבצעו על-ידי החברה.

נתונים אלו נלקחים בחשבון על-ידי הגופים הממשלתיים ורשויות המס אשר בוחנים בעין קפדנית גופים פיננסיים גדולים.

הכנת והפקת דו"חות פיננסיים מפורטים

הכנתם של דו"חות פיננסיים היא נדבך משמעותי בעבודתו של רואה חשבון לחברות בע"מ.

לצד חשיבותם של הדו"חות בשיקוף הפעולות הפיננסיות אל מול רשויות המס, הרי שדו"חות אלו המפרטים את מצבה של החברה ופעולותיה, הינם הכרחיים לצורך היתכנותן של עסקאות לגיוס משקיעים או לנקיטת צעדים לצורך הרחבת השותפות שבחברה.

לרוב, פעולותיה של חברה בע"מ הינן נרחבות יותר מאלו של תיקי עוסק מורשה (חשוב לסייג ולומר כי ישנם בעלי מקצוע שאינם יכולים לעבור לחברה בע"מ ועל-כן נשארים כעוסקים מורשים). בקרה פיננסית עקבית על כלל פעולותיה של החברה והקצאת כל המשאבים הנדרשים לצורך פיקוח על היבטי מס וחשבונאות הינם קריטיים לחברה משגשגת וצומחת.

רואה חשבון לחברה בע"מ על-בסיס הוראת ניהול ספרים

בהתבסס על הוראת ניהול ספרים, הרי שהחוק מחייב חברות בע"מ למנות רואה חשבון חיצוני אשר יערוך ביקורת מקיפה ומעמיקה על הנהלת החשבונות של החברה, כמו גם שיאשר את הדו"חות הכספיים השונים.

בהתבסס על כך ועל הנקודות שצוינו מעלה, הרי שרואה החשבון מייצג את החברה בע"מ אל מול רשויות המס, אל מול שותפים עסקיים ומשקיעים פוטנציאליים וכן מהווה גורם משמעותי המספק ייעוץ מס וייעוץ עסקי ופיננסי לחברות.

בחיפושכם אחר רואה חשבון מיומן שינצח על הפן הפיננסי של החברה בגאון, הרי שחשוב להתבסס על ניסיון רב שנים ומומחיות פרטנית בניהול פיננסי וחשבונאי מקצועי המתמקד בחברות בע"מ.

מה בעמוד?
מאמרים נוספים

תפריט נגישות

בדקו אם לעסק שלכם מגיעה הלוואה

השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם עוד היום