התקשרו עכשיו

3929*
clock

הלוואה תוך שעה

amount
חזרה

בניית תכנית עסקית לבקשת הלוואה או מימון

לכל עסק באשר הוא הכנת תכנית עסקית חשובה ודרושה מאוד לשם הצלחת המהלכים העסקיים השונים, במידה ולא מבצעים תכנית שכזו יכולה להיפגע דרכו של העסק לעתיד ובאופן יוצא מכך גם הצלחת היעילות הכלכלית של העסק בעתיד, לכן עוד לפני הקמת עסק יש לבצע הכנה ובמידה וצריך גיוס משקיעים ושותפים כדי לקדם את המיזם או הפעילות בענף שבו נבחר העסק לפעול וכחלק מזה גם המימון לעסקה ואם יש צורך אז הלוואה מבנק או מקור חיצוני אחר, בעת הגשת הבקשה למימון או הלוואה הגופים המלווים ידרשו רצינות וכחלק מזה תכנית עסקית מסודרת שתוצג תוסיף כמובן להחלטה של הגוף המממן לבצע את ההלוואה עם תנאים מותאמים.

כיצד רצוי לבנות ולתעד את התכנית עסקית?

קודם כל עוד בתחילת הליך של תכנון לחברת סטארט אפ או כל חברה חדשה רצוי לכתוב בהסכם בין השותפים או היזמים מה היעדים ומטרות התכנית עסקית לעסק? מהו קהל היעד שיהיה לעסק החדש? לבצע סקירה מתועדת עם דפים מפורטים כחלק מהסכם לבניית תקציב מוגדר ומוסכם, בהסכם זה המתועד יש לכתוב ניתוח החזקות העתידיות, לבצע תקציר הנהלה בכל הנוגע לחוות דעת ובניית תקציבים, בניית תזרים חיובי לחברה.

הגדרת הלוואה או מימון והדרך לבצע זאת

כל עסק שמתעתד לקום רצוי שיהיו הסכמים כתובים בין השותפים היזמים או המשקיעים, מה חלקם בהשקעה ואיך ינוהל תזרים המזומנים העתידי? מבלי לחרוג ממסגרת שנקבעת מראש, לאחר תיעוד והקצאת סכום שרצוי להשקעה יש לבדוק את האפשרויות של מימון הקמת העסק, כמובן שיש צורך בהון עצמי בסיסי של היזמים מהבית, ישנה אפשרות לשתף בנקים או גופי מימון אחרים שיהיו ערבים ונותני אשראי בשיתוף החזקות בחברה כל זאת בהתאם להצגת תכנית עסקית לבנק או חברת אשראי חוץ בנקאי בעזרתם ניתן יהיה למקסם את יעילות האשראי לאחר שתחילה התייעצו עם חברות של תכנון פיננסי לעסקים.

היתרונות בכתיבת מסמך הנקרא תכנית עסקית

העצם כך שנכתבת תכנית עסקית לחברה שעומדת לקום ולפעול בעתיד בין אם כחברת סטארט אפ או כחברה יצרנית ומשווקת ישנם יתרונות שניתן למנות אותם כמו לדוגמא, ניהול כלכלי נכון ויעיל של תקציב החברה, תהיה הבנה של החוזקות וההזדמנויות וכן הפוטנציאל במיזם עסקי זה, כן בעצם כתיבת תכנית עסקית נוצרת יותר הכרות עם התחום והענף הספציפי שבו רוצים לעסוק, כדי לבצע מעקב לתכנית עסקית שכזו רצוי לקבוע נקודות ציון המסייעות לביצוע ביקורת לתכנית הזאת ומתי יהיה צורך לבחון את המהלך של ביצוע התכנית.        

חזרה

הלוואה לחברות בע"מ בלבד

X

הלוואה לעסקים וחברות

לקבלת הלוואה מלאו טופס